Svensk Förening för

klinisk nutrition (SFKN)

 
 
 

Välkommen till


Svensk Förening för Klinisk Nutrition


Swedish Society for Clinical Nutrition


Organisationsnummer: 802462-6031

Bankgiro: 598-7235
Svensk Förening för Klinisk Nutrition (SFKN) är sektion i Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund.


SFKN arbetar för att stimulera ett vetenskapligt förankrat, kritiskt förhållningssätt vad gäller olika nutritionsrelaterade förhållanden som påverkar människans hälsa. Arbetet fokuseras på följande fyra delar av kunskapsområdet klinisk nutrition:

•  Basal fysiologi och patofysiologi

•  Diagnostik

•  Behandling

•  Prevention (riskfaktor-handläggning)

Föreningens målbeskrivningar för läkarnas grundutbildning och specialistutbildning i klinisk nutrition är båda baserade på denna struktur (se länken ”Utbildning”).Historik 


Historik över SFKN:s utveckling    Klicka här


I november 2018 har SFKN 96 ordinarie medlemmar och 47 associerade medlemmar.
Senast uppdaterad 20-03-30

 

Webmaster: Gunnar Akner

e-post: akner.gunnar@gmail.com